Výklady

Výplňové konštrukcie exteriérové s dvojsklom, trojsklom. Môžu byť rôznych tvarov a rozmerov pevné, alebo s vloženými oknami a dverami.