Realizácie v roku 2008
ČSOB Bratislava Presklené steny, dvere, interiérové steny
ČSOB Nová Dubnica Presklené steny, dvere, interiérové steny
ČSOB Holíč Presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Nitra Okná
Ľudová banka Bratislava Interiérové steny
Administratívny objekt Piešťany Presklené steny, interiérové steny
VÚB Žilina Interiérové steny
Skladový objekt Nové Mesto nad Váhom Presklené steny, dvere
Mc. Donalds Bratislava Presklené steny, dvere
Rodinný dom Nitra Okná, dvere, presklené steny
Emerson Nové Mesto nad Váhom Presklené steny, dvere – dostavba
Divadlo West Bratislava Presklené steny, dvere – dostavba
Inšpektorát práce Nitra Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere – rekonštrukcia
ČSOB Dunajská Streda Interiérové steny
RD Bratislava Presklené steny, dvere – časť
SLSP Ružomberok Presklené steny, interiérové steny
ČSOB Nitra Interiérové steny
Nemocnica L. Dérera Bratislava Kramáre Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere – rekonštrukcia
Predajňa Sharon Nitra Interiérové steny
UniCredit Bratislava Interiérové steny
Polyfunkčný objekt Bratislava Presklené steny, dvere – časť
Predajňa Nové Mesto nad Váhom Presklené steny, dvere
Výrobný objekt Nové Mesto nad Váhom Okná
Administratívny objekt Dunajská Streda Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere – časť
COOP Jednota Myjava Presklené steny, dvere, fasáda – rekonštrukcia
VÚB Trenčín Interiérové steny – časť
SLSP Handlová Presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívny objekt Banská Bystrica Presklená strešná konštrukcia – rekonštrukcia
Predajňa O-2 Nové Mesto nad Váhom Interiérové steny
RD Nové Mesto nad Váhom Presklené steny, dvere – časť
ČSOB Myjava Presklené steny, dvere, interiérové steny
IniCredit Bank Zlaté Klasy Presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Štúrovo Presklené steny, dvere, interiérové steny
Novinové stánky, 4 ks Presklené steny, dvere
ČSOB Žilina Presklené steny, dvere
Admin. objekt HELLA Nové Mesto n.V. Interiérové steny, dvere – dostavba
SLSP Lučenec Interiérové steny
SLSP Štúrovo Presklené steny, dvere, interiérové steny
Ľudová banka Poprad Interiérové steny
Tesco Hnúšťa Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere
ČSOB Bratislava Krížna ul. Interiérové steny
Administratívny objekt Bratislava Okná
SLSP Zlaté Klasy Presklené steny, dvere, interiérové steny
UniCredit bank Prievidza Dvere
Volksbank Prievidza Interiérové steny
COOP Jednota Myjava Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere
Wabash Krakovany Interiérové dvere
SLSP Komárno Presklené steny, dvere, interiérové steny, strešný svetlík
Administratívny objekt Bratislava Presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívny objekt Kamzík Bratislava Okná, Interiérové steny, dvere
Admin. objekt Nové Mesto nad Váhom Okná
Predajňa Ružomberok Presklené steny, interiérové steny
Objekt Plus Pezinok Presklené steny, dvere, interiérové steny
Admin. objekt Trenčín Interiérové dvere
Administratívny objekt Bratislava dvere, interiérové steny
Volksbank Piešťany dvere, interiérové steny
CSOB Dominant Bratislava Presklené steny, interiérové steny
SLSP Tesco Zlaté Piesky dvere, interiérové steny, automatické dvere
Polyfunkčný objekt Nové Mesto nad Váhom Presklené steny, dvere
SLSP Banská Bystrica Presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Štúrovo Presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Komárno Presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Cyprichova Bratislava Presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Prievidza Presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívny objekt Q-EX Trenčín dvere,
Autosalón Volvo Trenčín Presklené steny, dvere, interiérové steny, automatické dvere

Zahraničné realizácie

Realizácie v roku 2008
Námorná výletná loď 1549/04 791 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď 1534/13 1986 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď 1533/14 326 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď 1581/04 46 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď 1576/06 179 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)