Realizácie v roku 2006
Unibanka Košice presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Liptovský Hrádok presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Kežm arok presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Liptovský Mikuláš presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Myjava presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Rožňava presklené steny, dvere, interiérové steny
Predajne v OD Tesco Piešťany dvere, interiérové steny
Výrobné priestory Sachs Trnava – dostavba dvere, interiérové steny
VÚB Rajec presklené steny, dvere, interiérové steny
Mestská knižnica Nové Mesto n.V. presklené steny, dvere
Ľudová banka Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívny objekt Nitra presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Trenčín presklené steny, dvere
Predajňa Nové Mesto n. V. presklené steny, dvere
Polyfunkčný objekt Nové Mesto n.V presklené steny, dvere, interiérové steny
Autosalón Škoda Hlohovec presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívne priestory Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Zlaté Moravce presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Objekt lekárne Bánovce nad Bebravou presklené steny, dvere, interiérové steny
7. Istrobanka Púchov presklené steny, dvere, interiérové steny
Predajne Nové M esto nad Váhom presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Myjava presklené steny, dvere, interiérové steny
Športová hala Inter Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Predajňa Trenčín presklené steny, dvere
Zimný štadión Trenčín interiérové steny
Rekreačné zariadenie Zuberec – Osobitá presklené steny, dvere, interiérové steny
Tesco Trnava presklené steny, dvere, interiérové steny
Asco Nitra presklené steny, dvere, interiérové steny
Adm inistratívny objekt Bratislava interiérové steny
Ľudová banka Bratislava interiérové steny
Predajňa Trnava interiérové steny
Tesco Krupina presklené steny, dvere, interiérové steny
Tesco Prešov presklené steny, dvere, interiérové steny
Tesco Tvrdošín presklené steny, dvere, interiérové steny
Objekt Lekárne Trenčín presklené steny, dvere, interiérové steny
Tesco Šurany presklené steny, dvere, interiérové steny
Ľudová banka Galanta presklené steny, dvere, interiérové steny
Predajňa Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere
Predajňa Bánovce nad Bebravou dvere, interiérové steny
Autosalón Veterán Piešťany presklené steny, dvere
SLSP Pezinok interiérové steny
Administratívny objekt Heidelberg Nové Mesto n/V presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Partizánske presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Bánovce nad Bebravou interiérové steny
Lekáreň Trenčín presklené steny, dvere, interiérové steny
Bytové domy, Nové Mesto n.V. vstupné steny s dverami – výmeny – 5 ks
Novinové stánky, 10 ks po celom Slovensku presklené steny, dvere
Obchodné a administratívne objekty samostatné automatické posuvné dvere – 21 ks
Byty, rod. domy a ich časti výmena okien a dverí
Predajňa – časť, Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere

Zahraničné realizácie

Realizácie v roku 2006
Námorná výletná loď, Meyer Wert 1397/03, Nemecko doplnenie 70 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď 1385/16, Taliansko 247 špeciálnych deliacich stien (len výroba)
Námorná výletná loď 1334/15, Taliansko doplnenie 264 špeciálnych deliacich stien (len výroba)
Námorná výletná loď, 1321/03, Nemecko 553 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď, 1321/03, Taliansko 908 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď, 1321/03, Taliansko 261 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď, 1334/1482, Nemecko 100 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)
Námorná výletná loď, 1467/14, Taliansko 560 špeciálnych dverových uzáverov (len výroba)