Realizácie v roku 1993
Okresný úrad, Zlín okná, dvere
Výrobný objekt Premex, Stará Turá okná, dvere
Admin. objekt Slokov, Hodonín interiér. priečky, dvere
I. stav. sporiteľňa, Košice interiér. priečky, dvere
Autosalón Škoda, Nitra presklené steny, okná, dvere
Autosalón Škoda, Hodonín presklené steny, dvere
VÚB Trnava presklené steny, dvere
Predajňa v Bratislave automatické dvere

Zahraničné realizácie

Realizácie v roku 1993
Mníšsky kláštor, Barticesti, Rumunsko presklené steny, okná, dvere, nter. steny (len montáž)
Nákupné centrum Gorbitz Drážďany presklené steny, fasáda, okná, dvere (len montáž)
Nemocnica Neftejugansk, Sibír, Rusko presklené steny, fasáda, okná, dvere (len montáž)