/Ostatné konštrukcie
Ostatné konštrukcie2017-12-18T17:51:46+00:00

Ostatné konštrukcie

Rôzne konštrukcie osobitného účelu ako napr. atypické samonosné novinové stánky, presklené vetrolamy,  prístrešky a prekrytia, špeciálne otvorové výplne námorných i riečnych lodí trajektov a pod.