Ostatné konštrukcie

Rôzne konštrukcie osobitného účelu ako napr. atypické samonosné novinové stánky, presklené vetrolamy,  prístrešky a prekrytia, špeciálne otvorové výplne námorných i riečnych lodí trajektov a pod.