Interiérové okná, dvere, presklené priečky

Výplňové hliníkovo-presklené konštrukcie s jednosklom, alebo s dvojsklom bez tepelnoizolačných vlastností s pevnými výplňami, otváravými, posuvnými a pod.