/Textové referencie
Textové referencie 2017-12-18T18:30:39+00:00
Realizácie v roku 2008
ČSOB Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
ČSOB Nová Dubnica presklené steny, dvere, interiérové steny
ČSOB Holíč presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Nitra okná
Ľudová banka Bratislava interiérové steny
Administratívny objekt Piešťany presklené steny, interiérové steny
VÚB Žilina interiérové steny
Skladový objekt Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere
Mc Donaldś Bratislava presklené steny, dvere
Rodinný dom Nitra okná, dvere, presklené steny
Emerson Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere – dostavba
Realizácie v roku 2007
Hotel Grand Trenčín – časť presklené steny, dvere, interiérové steny
Materská škola Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere
Administratívny objekt Nové Mesto nad Váhom presklené steny, dvere
Unibanka Nitra presklené steny, dvere, interiérové steny
Peugeot Nové Mesto nad Váhom – doplnenie interiérové steny
Unibanka Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Nové Zámky presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Lučenec presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Michalovce presklené steny, dvere, interiérové steny
Tesco Kolárovo presklené steny, dvere
Realizácie v roku 2006
Unibanka Košice presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Liptovský Hrádok presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Kežmarok presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Liptovský M ikuláš presklené steny, dvere, interiérové steny
VÚB Myjava presklené steny, dvere, interiérové steny
Unibanka Rožňava presklené steny, dvere, interiérové steny
Predajne v OD Tesco Piešťany dvere, interiérové steny
Výrobné priestory Sachs Trnava – dostavba dvere, interiérové steny
VÚB Rajec presklené steny, dvere, interiérové steny
Mestská knižnica Nové Mesto n.V. presklené steny, dvere
Ľudová banka Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
SLSP Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny
Administratívny objekt Nitra presklené steny, dvere, interiérové steny
Polyfunkčný objekt Trenčín presklené steny, dvere
Predajňa Nové M esto n. V. presklené steny, dvere
Polyfunkčný objekt Nové M esto n.V presklené steny, dvere, interiérové steny
Autosalón Škoda Hlohovec presklené steny, dvere, interiérové steny
Adm inistratívne priestory Bratislava presklené steny, dvere, interiérové steny